Background

Sağlık Tetkikleri

Sağlık Tetkikleri

Çalışan Sağlık Hizmetleri

    Yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan iş yeri sağlık taramalarının birincil amacı meslek hastalıklarına neden olabilecek ortam şartlarının belirlenmesi ve önüne geçilmesi ile birlikte olası iş kazaları engellemek amacıyla tedbir alınmasını sağlanmaktadır. Oysa sağlık tetkikleri yasal zorunluluktan da öte çalışanların işe girişlerde sağlık açısından nasıl teslim alındığı ve olası bir iş gücü kaybı durumunda bu kaybın yapılan iş ile alakalı olup olmadığının tespiti için elzem bir basamakdır. 

    İş koluna ve çalışma ortamına bağlı olan tetkikler, İş Güvenliği Uzmanı desteği ile İş yeri Hekimi tarafından belirlenir, gezici mobil sağlık araçları ile alınan örnekler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış laboratuvarlarda analiz edilir.

    İş yeri taramaları doğru bir şekilde yapıldığında çalışanların memnuniyeti ve iş tatminini artırır, iş günü kayıplarını engeller.

    Yeterli uzman ve sağlık personeli kadrosuyla danışan firmalarımıza hizmet bütünlüğü sağlayabilmek için çaba harcıyoruz. Mobil Sağlık Hizmeti aracımızla işletmenizde çalışanlarınızın ihtiyacı olan tüm sağlık tetkiklerini yapıyor, sonucu en doğru ve hızlı şekilde tarafınıza ulaşması için çaba harcıyoruz.


Hangi Test ve Tetkikler Yapılmalıdır?

    Çalışan Sağlık Hizmetleri; işyerlerinde zaman ve iş gücü kaybı olmaksızın NAR OSGB program ortakları tarafından yapılabilmektedir. İşe giriş ve periyodik muayeneler kapsamında yapılması gereken tetkikler;

  • Serolojik Testler (HbsAG, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Anti-Rubella IgG, Anti-HBc IgM,Tot.IgE)
  • Biyokimya Tetkikleri  (Hemogram, HDL-LDL, Kreatinin, Üre, BUN, AST, ALT, Kolesterol, Açlık-Tokluk Kan Şekeri, Enzimler, Hormon Paneli, Metabolit Ölçümleri, Mineral Ölçümleri, Lipid-Protein Ölçümleri, Anemi Paneli)
  • Mikrobiyolojik Testler                    Hormon Testleri  
  • Kanda Ağır Metal Araması             Görüntüleme Hizmeti
  • Tam İdrar Tetkikleri                     • EKG
  • Portör Taramaları                        • Gaita Analizleri 
  • İşitme Testleri                             • Toksikoloji Tetkikleri  
  • Göz Fonksiyon Testi                     • Solunum Fonksiyon Testi 
  • Renk Körlüğü Taraması