Background

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İSG Ortam Ölçümü Nedir?

    İSG ortam ölçümleri çalışanların iş yeri ortamında maruz kaldıkları fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerinin Türk Standartlarına uygun metotlarla ölçülmesidir. 

İşyeri Ortamı/ Kişisel Maruziyeti Ölçümü ve Gürültü Haritaları 

Tüm Vücut/El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü 

Termal Konfor Ölçümü 

Aydınlatma Şiddeti Ölçümü 

İşyeri Ortamı Solunabilir/Toplam Toz Konsantrasyon Ölçümü 

İşyeri Ortamı Havadaki Ağır Metal Ölçümleri 

Havadaki Kurşun/Arsenik/Cıva Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı) 

İç Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi ve Konsantrasyon Ölçümü 

İç Ortam Havasındaki İnorganik Asitlerin ( HCl, HBr, HF, HNO3, H2SO4, H3PO4) Belirlenmesi 

    Ortam ölçümleri nedeni bilinmeyen aksaklıkların kilit noktasıdır güç katar.


Neden Ortam Ölçümleri Yaptırmalıyım?

    İşletmenizde görev yapan uzman ve hekimlerin etkin ve ölçümlenebilir bir iş sağlığı ve güvenliği sistemini sürdürebilmesinin temel ihtiyaçlarından biri İSG ortam ölçümleridir. Aynı zamanda yasal düzenlemeler ile zorunluluk haline getirilen İSG ölçümleri, iş verimliliğinin arttırılması adına gerçekçi bir yaklaşım sunar. 

6331 sayılı Kanun Madde 10. 

    (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.”


Çalışan Sağlığı ve Verimliliği

    Termal stres, toz, gürültü, aşırı/yetersiz aydınlık, organik bileşik buharları ve benzeri birçok etmen günlük hayatta çalışma performansımızı düşüren önemli fiziksel koşullardır. Bu fiziksel etmenlerin ölçümleri sonucu hekim ve uzman tarafından verilecek tavsiyelerle hem çalışanlarınızın sağlığını korur hem de iş verimliliğinizi artırmış olursunuz.