Background

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

İş yeri Risk Değerlendirmesi Hizmeti Nedir?

    Risk değerlendirmesi tehlike sınıfı ve çalışan sayısı fark etmeksizin, tüm işletmelerin yaptırmakla yükümlü olduğu çalışanların ve ziyaretçilerin karşı karşıya oldukları riskler ve buna karşın alınan önlemleri gösterir bir dokümandır. İşyerinde sağlık ve güvenliği etkileyebilecek unsurların kontrolü amacıyla geliştirilmiş sistematik bir yaklaşım olan bu çalışmanın esas amacı, işyerindeki mevcut riskleri belirlemek, önceliklendirmek, riski ortadan kaldırmaya öncelik vererek uygun önlemlerle riski kontrol altına almaktır.

Risk değerlendirmesiyle ilgili işverenin şunları yapması gerekir:

✔ Risk değerlendirmesini organize etmeli, 

✔ Çalışacak takımı seçmeli ve yeterli uzmanlığa sahip olduklarından emin olmalı 

✔ Riskleri değerlendirmeli ve koruyucu tedbirleri uygulamalı, 

✔ Çalışanları risk değerlendirmesi sürecine dahil etmeli, 

✔ Risk değerlendirmesinin kayıtlarını tutmalı ve kayıtları çalışanlar için erişilebilir kılmalıdır.