Background

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 60079-10-1:2015 standardına uygun olarak hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı, muhtemel patlayıcı alanların belirler, tasnif eder, kullanılması gereken ekipman ve uyulması gereken kuralları belirtir. Muhtemel bir patlama durumunda patlamanın etkisi hesaplayarak patlamanın zararlarını azaltacak önlemler sunar. 

    Patlamadan korunma dokümanı (PKD) patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan, solvent, petrokimya ürünleri üreten, depolayan, kullanan- tüm iş yerlerinde bulundurulması zorunlu bir dokümandır. 

    Alanında uzman mühendislerce doğru hesaplar ile işletmenize uygun bir PKD’na ulaşmak için lütfen buradan iletişime geçin.