Background

İş Sağlığı

İş Sağlığı

İşyeri Hekimlik Hizmeti Nedir?

   İşyerlerinde işveren adına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimleri tarafından yerine getiren koruyucu hekimlik danışmanlığıdır.

İşyeri Hekimlik Hizmeti Neleri Kapsar?

 İş yerinden yapılan her türlü çalışmanın çalışan sağlığı üzerine olan etkisini gözlemlemek ve gerekli önlemlerin alınması için işverene rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 

 Risk değerlendirmesi ve işletmeye özel diğer doküman çalışmalarına katılarak rapor takibinin yapılması, 

 Tüm çalışma gruplarının sağlık gözetimi kapsamında yapılan sağlık tetkiklerinin değerlendirilmesi, özel grupların (engelli, gebe vb.) sağlık verilerinin takibi, tehlike sınıfına uygun sürelerde tekrarlanan periyodik sağlık gözetimi, 

 Çalışanların ve işverenin hak ve yükümlülüklerini, temel sağlık kavramları ve iş yerinde karşılaşabilecek sağlık sorunlarının çalışanlara eğitim ve bilgilendirme yolu ile öğretilmesi, 

 Yıl sonu iş güvenliği faaliyetlerinin ve hedef iş güvenliği planının iş güvenliği uzmanı ile birlikte raporlanması, 

 Kurullarda organizasyonunun bir üyesi olarak bilgi ve koordinasyonun sağlanması.