Background

İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti Nedir?

    6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’nda işveren genel yükümlülüklerinin işveren adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İSG uzmanları tarafından yerine getiren rehber danışmanlıktır.

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti Neler Kapsar?

Firmaların gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için işverene rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

✔ Çalışanların ve işverenin hak ve yükümlülüklerini, temel iş güvenliği kavramları ve iş yerinde karşılaşabilecek tehlike gruplarının çalışanlara eğitim ve bilgilendirme yolu ile öğretilmesi,

Risk değerlendirmesi ve işletmeye özel diğer doküman çalışmalarına katılarak rapor takibinin yapılması, 

Doğal afet, kaza, yangın ve patlama gibi durumlar için acil durum eylem planlarının hazırlanması, buna bağlı periyodik eğitim ve tatbikatların yapılmasının sağlanması,

Yılsonu iş güvenliği faaliyetlerinin ve hedef iş güvenliği planının raporlanması,

Özel veya kamusal denetimlerde işletmeye denetim refakati verilmesi, 

Kurul var ise kurul organizasyonunun yürütülmesi ve kurul üyelerinin koordinasyonunun sağlanması.