Background

Hizmetlerimiz

entry image

İş Sağlığı

İşyeri Hekimlik Hizmeti Nedir? 30.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilen işveren genel yükümlülüklerinin işveren adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimleri tarafından yerine getiren koruyucu hekimlik danışmanlığıdır.

Devamını Oku
entry image

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti Nedir? 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu’nda işveren genel yükümlülüklerinin işveren adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İSG uzmanları tarafından yerine getiren rehber danışmanlıktır.

Devamını Oku
entry image

Risk Değerlendirmesi

Leave the gun. Take the cannoli. When they come... they come at what you love. Just when I thought I was out... they pull me back in. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over! Te salut, Don Corleone.

Devamını Oku
entry image

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve tüm iş yerlerinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı fark etmeksizin bulundurulması zorunlu olan bir dokümandır. Bu plan acil durum sayılan tüm hallerde ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak yapmak amacı ile görevlendirme, tatbikat, dokümantasyon faaliyetlerinden oluşur.

Devamını Oku
entry image

Patlamadan Korunma Dokümanı

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 60079-10-1:2015 standardına uygun olarak hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı, muhtemel patlayıcı alanların belirler, tasnif eder, kullanılması gereken ekipman ve uyulması gereken kuralları belirtir. Muhtemel bir patlama durumunda patlamanın etkisi hesaplayarak patlamanın zararlarını azaltacak önlemler sunar.

Devamını Oku
entry image

Endüstriyel Kaza Önleme Raporu

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (bağlı yönetmelikleri) ve ATEX Direktifleri rehberliğinde hazırlanan, patlamadan korunma dokümanı içeren Endüstriyel Kazaların Önlenmesi raporu pek çok disiplini bir araya toplayan kaliteden çevreye, insan kaynaklarından yerleşim planlarının optimizasyonuna kadar pek çok konuda işletmenize yol gösterici ve rehber niteliğindeki bir rapordur.

Devamını Oku