Background

Ekibimiz

Fırat BOZGAÇ
Fırat BOZGAÇ
Kurucu Ortak/ Makine Mühendisi
✔ Meslekteki 12. Yılı ✔ Lisans: Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği ✔ Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği Bir çalışanla aramda geçen diyalog sebebi ile bu alanda hizmet vermekteyim. Bir gün ısrarla emniyet kemeri takmadan yüksekte çalışma yapan, benden yaşça büyük bir çalışana önlem almadan çalıştığı için çıkıştığımda, biraz utanarak ve sıkılarak “Oğlum, bugüne kadar bana kimse göstermedi ki bu kemer nasıl takılır? Bilmiyorum, o yüzden takmıyorum.” demesidir. Çok kolay önlenebilir onlarca iş kazasını bugüne kadar yönetmeye çalıştık ve neredeyse tamamını önledik. İnsanları sabır ve takip ile güvence altına aldık. İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin her çalışan tarafından erişilebilir olması daimî hedeflerimizdir.
Eda EROĞLU
Eda EROĞLU
Sorumlu Müdür / Gıda Mühendisi
✔ Meslekteki 10. Yılı ✔ Lisans- Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği ✔ Yüksek Lisans- İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi Gelişen toplumların refah seviyesini en hızlı artıran unsurlardan biridir çalışma mutluluğu. Bu duyguyu her geçen gün daha fazla paydaşımıza yaşatmak amacı ile bu alanda hizmet vermekteyim. Kişilerin yalnızca asgari düzeyde ihtiyaçlarını karşılamalarından ziyade yaptığı işten keyif aldığı yaşam alanlarının oluşumuna aracılık etmek, sürekli bir iyileşme halinin işletme kültürüne yerleşmesi en büyük amacım ve hayalim.
Uz. Gamze ERDOĞAN
Uz. Gamze ERDOĞAN
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Maden Mühendisi
✔ Meslekteki 6. Yılı ✔ Lisans - İstanbul üniversitesi Maden Mühendisliği ✔ Yüksek Lisans - İstanbul üniversitesi Maden Mühendisliği Çalışma hayatında iletişim gücünün kullanımı ile mühendislik çözümlerinin bir araya getirilerek yaşam/iş kalitesinin arttırılmasına yönelik kazanımlar için bu sektörde hizmet vermekteyim. İş Güvenliği alanında üretim ve yönetim birimleri arasında iletişim sağlayarak tüm çalışma basamaklarında güvenlik kültürünün yayılması ve eğitim ekseninde iş güvenliği bilincini artırmak bu sektöre sunduğum başlıca katkılardır.
Uz. Seden Ay Demirağ
Uz. Seden Ay Demirağ
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Fizik Bilimci
Uz. Metin ZAİM
Uz. Metin ZAİM
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Elektrik-Elektronik Mühendisi
✔ Meslekteki 37. yılı ✔ Lisans - Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İş yaşamımdaki deneyimlerimin de yardımıyla çalışanlara iş sağlığı ve güvenlik kültürü alanında katkı sağlamaktayım. Yerleşimini sağladığımız iş güvenliği kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi, danışman olduğumuz işletmelere karşı birincil sorumluluğumuzdur.
Uz. Ali ULUŞAN
Uz. Ali ULUŞAN
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Fizik Bilimci
✔ Meslekteki 6. Yılı ✔ Lisans- Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Hedefim iş yerlerinde riskleri en aza indirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilmek; Dünya Sağlık Örgütü'nün 'çalışanın sağlığı' tanımlamasının sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olduğunu bilen; çalışan psikolojisi ve iş etiğine duyarlı, sağlık ve güvenlik kültürü oluşturabilmektir.
Dr. İbrahim ÇAKIR
Dr. İbrahim ÇAKIR
Tıp Doktoru
✔ Meslekteki 25. Yılı
Dr. Seyit Bayram UÇAN
Dr. Seyit Bayram UÇAN
Tıp Doktoru
✔ Meslekteki 10. Yılı ✔ Lisans – İstanbul Üniversitesi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hemen her meslek grubuna yönelik iş sağlığı alanındaki yeniliklerin ve tıbbi süreçlerin iş dünyasına kazandırılması adına bu sektörde hizmet vermekteyim. İş yaşamında bir çalışanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünün tam bir uyum içerisinde olmasını sağlayarak doğru iş ile doğru çalışanın buluşturmak işyeri hekimi olarak bu alana sunulan en büyük katkı olduğunu düşünüyorum.
Neslihan KARAOĞLU
Neslihan KARAOĞLU
Finans Yöneticisi
✔ Meslekteki 18. Yılı ✔ Lisans- Anadolu Üniversitesi İktisat Fak. Çalışma Ekonomisi ✔ Ön Lisans- Atatürk Üniversitesi İş Güvenliği
Dr. Ali Kılıç
Dr. Ali Kılıç
Tıp Doktoru
✔ Meslekteki 12. Yılı ✔ Lisans – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekstil, inşaat, makine, tersane, kimya, çeşitli hizmet sektörleri gibi pek çok alanda işyeri hekimliği tecrübelerime ilave olarak, 2016 yılında havacılık personellerinin muayeneleri için uçuş hekimliği sertifikası alarak bu alandaki ilgimi mesleğime yansıttım. İşyeri hekimliği hizmeti bilinçli sektör çalışanları ve profesyonel sağlık ekipleri ile yürütüldüğünde; hem çalışanların hem ülkemizin sağlık geleceğini pozitif yönde etkileyeceği kanaatindeyim.