Background

İSG - 101 Eğitimi

İSG - 101 Eğitimi

İSG-101 eğitimi İş Güvenliği alanına yeni adım atan uzman ve hekimler için düzenlenen bir eğitim programları dizisidir. Eğitim “Başlangıç” ve “İleri Seviye” olmak üzere iki basamaklı düzenlenmektedir. Bu eğitimde teorik bilgilerin, pratik uygulamalar ve sektör bileşenleri ile harmanlayarak kariyerinize emin ve daha hızlı bir başlangıç yapmanızı hedefliyoruz. Eğitim iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bu öğrenme sürecine İSG ön lisans öğrencileri, mezunları, iş tecrübesi kısıtlı iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri dahil olabilmektedir. Eğitim süremiz iki gün (8+8=16 saat) ve konu içeriğini aşağıda yer almaktadır. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmeler ile başarı sertifikası verilmektedir. 
Eğitimin Amacı 
    6331, 4857, 5510 sayılı yasalar ve bu yasaların bağlı olduğu yönetmeliklerin gerekliliklerini sağlayacak, etkin saha çalışmaları için İş Güvenliği Uzman ve İşyeri Hekimi yeterliliklerini sağlamak.

Eğitimin İçeriği

  ✔ Özet ve güncel mevzuat anlatımı,                                     ✔ Tehlike sınıfı, 
  ✔ NACE kodu tanımları,                                                           ✔ Alt işveren- üst işveren çalışmalarında İSG,
  ✔ İSG-Kâtip sistemi ve kullanımı,                                         ✔ Yeni hizmet verilecek firma durum değerlendirmesi,
  ✔ Yıllık İSG aksiyon planlarının oluşturulması,                ✔ Özlük dosyaları ve bulunması gereken dokümanlar,
  ✔ Saha dokümantasyon çalışmaları,                                    ✔ Uygulamalı Risk Değerlendirme çalışması,
  ✔ Uygulamalı Acil Durum Eylem Planı,                               ✔ Çalışanlara verilecek eğitimler ve uygulamaları,
  ✔ Saha koşullarının gözlenmesi ve iyileştirilmesi,          ✔ Bakanlık denetimlerinde önemli başlıklar,
  ✔ İş güvenliği uzmanı özlük hakları.

Eğitimin süresi: 2 gün (16 Saat)