escort atakoy escort sisli avcilar escort istanbul escort

OSGB Nedir ve Nasıl Hizmet Verir?

OSGB, açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilmiş ve denetlenen özel kuruluşlar, en temelde iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile firmalara kurulması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak için mevcudiyet gösterirler. Hemen her büyüklükte işletmenin alması zorunlu olan bu hizmet, OSGB’ler tarafından uzman ve hekim saatleri bölümlenerek aylık hizmet saati ve periyodik ziyaretler şeklinde uygulanır.

Tehlike sınıflarına göre hizmet alımı zorunlu olan işletmeler;
- 10’dan fazla çalışanı olan Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler (01/07/2017’den itibaren)
- Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işletmeler (çalışan sayısı fark etmeksizin),
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işletmeler (çalışan sayısı fark etmeksizin.

10’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfa mensup işletme sahipleri ise ÇSGB’nin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile işbirliği kapsamında gerçekleştirdiği uzaktan eğitim ile kendi iş yerlerine İSG hizmeti sağlayabilmektedirler. İş yerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine Dair Yönetmelik Kapsamında olan bu uygulamada işveren veya vekillerinin İSG-KATİP sistemine kayıt olmaları zorunludur. Dikkat edilmesi gereken husus bu uygulama çalışanların sağlık gözetimini kapsamıyor. Yani işveren çalışanlarının sağlık tetkiklerini hizmet alımı yolu ile yapıp, işe giriş/periyodik muayenelerini de OSGB’ler veya devlet hastaneleri veya aile sağlığı merkezlerinden yaptırmaları zorunludur. Kendi iş yerlerinde İSG hizmetlerini karşılayacak olan işverenler için kapsama girmeyen bir diğer husus içe çalışma ortamlarının gözetimi. Ortam gözetimi kapsamında yapılması gereken gürültü, aydınlatma, termal ölçümler, elektrik, topraklama ölçümleri gibi gereklilikler Bakanlıkça onaylanmış laboratuvarlardan hizmet alımı ile gerçekleştirilmelidir. .

OSGB hizmet alımı size nasıl bir fayda zinciri içine sokar?


İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kıymetli evrak arşivleri firmanız adına düzenli ve sistemli olması sağlanır.
Firma yönetimi tarafından tutulması gereken bu dokümantasyon sistemi aynı zamanda Çalışma Sosyal Güvenlik müfettişleri tarafından yapılacak e-denetimlerde önemli rol oynayacaktır.
OSGB, değişen ihtiyaçlara sahip işletmeniz tarafından zaman içerisinde kanıksanan sistemsel aksaklıkları firma ve çalışanlarının menfaatleri gözeterek profesyonel ve bütünsel bir hizmet anlayışı içinde sunar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İSK KÂTİP sistemi üzerinden yapılacak denetimler de dâhil olmak üzere tüm denetimlerde yükünüzü hafifleten rehberiniz ve yardımcınızdır
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği adına görevlendirilen uzman ve hekimlerinizin planlanmayan izin dönemleri için, her zaman için aynı yeterlilikte uzman ve hekimi sizler için yedekte bulundurur.

OSGB ile yaptığınız anlaşmalar çerçevesinde asgari sürelerle görevlendirme zorunluluğunuz olan İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanacak aylık maaş, SGK primi giderleri yanında kıdem ve ihbar tazminatı gibi işveren yükümlülüklerinizi ortadan kaldırır.


escort atakoy escort sisli avcilar escort istanbul escort