escort atakoy escort sisli avcilar escort istanbul escort

İSG Ortam Ölçümü Nedir?

    İSG ortam ölçümleri çalışanların iş yeri ortamında maruz kaldıkları fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerinin Türk Standartlarına uygun metotlarla ölçülmesidir.
• İşyeri Ortamı/ Kişisel Maruziyeti Ölçümü ve Gürültü Haritaları
• Tüm Vücut/El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü
• Termal Konfor Ölçümü
• Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
• İşyeri Ortamı Solunabilir/Toplam Toz Konsantrasyon Ölçümü
• İşyeri Ortamı Havadaki Ağır Metal Ölçümleri
• Havadaki Kurşun/Arsenik/Cıva Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
• İç Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi ve Konsantrasyon Ölçümü
• İç Ortam Havasındaki İnorganik Asitlerin ( HCl, HBr, HF, HNO3, H2SO4, H3PO4) Belirlenmesi
    Ortam ölçümleri nedeni bilinmeyen aksaklıkların kilit noktasıdır güç katar.

Neden Ortam Ölçümleri Yaptırmalıyım?

    İşletmenizde görev yapan uzman ve hekimlerin etkin ve ölçümlenebilir bir iş sağlığı ve güvenliği sistemini sürdürebilmesinin temel ihtiyaçlarından biri İSG ortam ölçümleridir. Aynı zamanda yasal düzenlemeler ile zorunluluk haline getirilen İSG ölçümleri, iş verimliliğinin arttırılması adına gerçekçi bir yaklaşım sunar.
6331 sayılı Kanun Madde 10.
    (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.”

Çalışan Sağlığı ve Verimliliği

    Termal stres, toz, gürültü, aşırı/yetersiz aydınlık, organik bileşik buharları ve benzeri birçok etmen günlük hayatta çalışma performansımızı düşüren önemli fiziksel koşullardır. Bu fiziksel etmenlerin ölçümleri sonucu hekim ve uzman tarafından verilecek tavsiyelerle hem çalışanlarınızın sağlığını korur hem de iş verimliliğinizi artırmış olursunuz.

Meslek Hastalığı Tespiti

    Meslek hastalığı vaka tespitlerinde çalışanın yaptığı işin kapsamından sonra gelen ikincil araştırma konusu çalışanın ortam koşullarıdır. Ortam ölçümü verileri meslek hastalığı ve iş kazalarına sebebiyet verebilecek potansiyel kazaları önlemede sizin kılavuzunuz olacaktır.

Endüstriyel Kazalardan Korunma

    Endüstriyel kazalar üretim sektörünün bulunduğu her alanda özellikle organik uçucu bileşenlerin, petrokimya ürünlerinin ve toz formda ürün depolayan işletmelerin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Ortam ölçümü verilerine göre hazırlanacak endüstriyel kazalardan korunma dokümanları ile birlikte hem çalışanlarınızı hem işinizi koruyoruz.

escort atakoy escort sisli avcilar escort istanbul escort