escort atakoy escort sisli avcilar escort istanbul escort

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

    Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ilgili yönetmelik dayanağı ile bir iş yerinde çalışan tüm çalışanların alması zorunlu olan eğitimlerdir.
    İş güvenliği en özet tabiri ile çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden öngörülebilecek muhtemel tehlikelerden koruyan, üretim güvenliğini, verim ve kalite niteliklerini artıran bir yönetim sistemidir. Bunların yanında üçüncü ayak olarak işletme güvenliğinin bütünü olan mal, hammadde, yerleşke, itibar güvenliği ve para kaybının önlemesi yine bu sistemin ayrılmaz parçasıdır. 2012’de yasalaşan 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri işte bu disiplinleri bir araya getirerek bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sistemi oluşturmuş ve bu sistemi bölümleştirerek Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından eksiksiz uygulanmasını sağlamıştır.
    İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı programı temelde ülkemizde aşağıdaki hizmet kalemleri ile sağlanmaktadır.

• İş Güvenliği uzmanlık hizmeti
• İşyeri hekimlik hizmeti
• Risk değerlendirme raporu
• Acil durum eylem planı
• Çalışanların İSG Eğitimleri
• Çalışanların işe giriş/periyodik sağlık raporları
• Yıllık planlar ve değerlendirme raporları

escort atakoy escort sisli avcilar escort istanbul escort